Nieuws

21 november organiseert gemeente bijeenkomst samenredzaamheid

Gemeente geeft bijeenkomst samenredzaamheid met initiatiefnemers uit Velp op 21 november

Graag gaat de gemeente met u in gesprek over het omzien naar elkaar bij u in de buurt. In 2018 is de nota samenredzaamheid vastgesteld. Deze nota biedt het college een gemeenschappelijk, door de praktijk bewezen, kader om samen met u te werken aan sociale samenredzaamheid.

Samen hebben we gezien dat er drie hoofdlijnen zijn voor de samenredzaamheid in de buurt; vormen van buurtnetwerken, dorps- en buurthuizen en tussenvoorzieningen.
Wat staat er op de agenda?
In Velp zijn veel initiatieven die inwoners en met name kwetsbare inwoners op een fijne manier in hun buurt te laten wonen. Dat is fijn omdat de kans dat in behoeftes van mensen voorzien wordt het grootst is wanneer er dichtbij oplossingen zijn. Dat voelt vertrouwd. De ambitie is dat er een passend pakket aan buurtvoorzieningen is die
aansluiten op de vraag en oog hebben voor de sociale verbindingen. Graag gaan we met u in gesprek over deze ambitie, bijvoorbeeld; welke ontwikkelingen en mogelijkheden ziet u in uw buurt?

Welke rol ziet u daarin weggelegd voor u/uw initiatief? Wat heeft u daarvoor nodig?
Wie zijn uitgenodigd?
De initiatieven die activiteiten hebben voor de samenredzaamheid op buurtniveau en bekend zijn bij de gemeente. Zoals bijvoorbeeld buurt- en belangenverenigingen, dorpsen
buurthuizen en tussenvoorzieningen. Ook Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp is vanuit hun loketfunctie aanwezig. Vanuit Radar Uitvoering Oost sluit de krachtcoach aan.
Namens de gemeente zijn de ontwikkelmanager en de beleidsmedewerkers aanwezig.

Programma
19:00 Inloop
19:15 Korte presentatie nota samenredzaamheid; hoe zat het ook al weer?
19:30 In gesprek over de ambitie en de mogelijkheden in Velp
20:15 Concretiseren wat is nodig?
20:30 Afsluiting

Aanmelden
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Schrijft u dan met hoeveel personen u wilt komen en van welke organisatie u bent. Hebt u vooraf nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met f.berings@rheden.nl of e.reuling@rheden.nl .
We zien u heel graag op 21 november!
Vriendelijke groet,
Erny Reuling en Fieke Berings
Beleidsmedewerker gemeente Rheden