Actuele projecten

April 2020- Park Daalhuizen te Velp_Inrichtingsplan, Voorlopig Ontwerp_SI…Hier staan de actuele projecten van Belangenvereniging Daalhuizen

 

Renovatie Park Daalhuizen ; zie Parkvisie 2018 van de Gemeente Rheden en de Toekomstvisie van Stichting in Arcadie en de visie van B&W hierover .

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 12 mei 2020 het ontwerp voor park Daalhuizen en het reactieverslag vastgesteld.

Het aangepast plan van april 2020 vind u hier; 

01-01-2020 ; Wethouder M. Budel wil herinrichting Park Daalhuizen gefaseerd uitvoeren. In fase 1 worden de nieuwe wandelpaden en de wadi’s aangelegd. Hiervoor worden 26 komen gekapt 

24-05-2020 ; Bestuur Belangenvereniging reageert op voorstel College van B&W; wees terughoudend in het kappen van de 26 bomen. 

 

 

Nieuwbouw Vitens terrein klik op Bestemmingsplan