Visie Park Daalhuizen

Maandagavond 25 november 2019 presenteerde landschapsarchitect Peter Verhoeff, namens gemeente Rheden, het Voorlopige Ontwerp van Park Daalhuizen aan de aanwezige inwoners in Zalencentrum Parkstaete. Het ontwerp is de uitwerking van de parkvisie die is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 23 april 2019.

De ontwerptekeningen van de Bloementuin De Huisplaats en Beweegplaats Het koetshuis treft u hier aan.

Reacties
U kunt reageren of uw vraag of vragen stellen door gebruik te maken van bijgesloten reactieformulier. Het formulier alstublieft vóór 20 januari 2020 opsturen of e-mailen naar de gemeente. Alle informatie daarover staat op het formulier.

U mag reageren op het ontwerp, maar de vastgestelde parkvisie blijft leidend en staat niet ter discussie. Het gepresenteerde ontwerp is gemaakt met de inbreng van een werkgroep van bewoners.
De gemeente verwerkt uw reactie en de beantwoording in een reactieverslag. Dit verslag en het parkontwerp worden ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dat is naar verwachting medio maart 2020.

Werknamen
Als werknamen voor de twee bijzondere locaties in het ontwerp heeft de gemeente Bloementuin “De Huisplaats” en Beweegplaats “Het Koetshuis” staan. Op het formulier kunt u uw suggestie aangeven voor een andere naamgeving. Bedoeling is om deze namen te vermelden in de traptreden van de beide locaties.

Historie
Hierbij ook het rapport van het tuin-historisch onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is gebruikt als basis voor de parkvisie en het ontwerp.

Bedankt voor uw inbreng en suggesties.

 

Hieronder alle bijlagen die door de Gemeente Rheden ter beschikking zijn gesteld:

Renoveren en verplaatsen kunstwerk ‘Blau Himmelhoch’ in park Daalhuizen in Velp

Brief Gemeente Rheden mbt aanvang werkzaamheden in juni 2021

Ontwerpkaart Park Daalhuizen mei 2021

Ontwerpkaart Wadi’s mei 2021

171120 cRapport Park Daalhuizen tuinhistorisch onderzoek en waardestelling def

191125 1cRapp Park Daalhuizen Velp_Voorlopig Ontwerp_CONCEPT_SIA_25-11-2019

191125 Reactieformulier VO Daalhuizen Park Daalhuizen_2cActuele situatie Park_22-11-2019

Park Daalhuizen_3cVoorlopig Ontwerp Park_22-11-2019

Park Daalhuizen_4cVoorlopig Ontwerp-Hemelwater_22-11-2019

Park Daalhuizen_5cVoorlopig Ontwerp-Dunnen bomen_22-11-2019

Park Daalhuizen_6cVoorlopig Ontwerp-Bloementuin De Huisplaats_22-11-2019

Park Daalhuizen_2cActuele situatie Park_22-11-2019

Park Daalhuizen_7cVoorlopig Ontwerp_Beweegplaats Het Koetshuis_22-11-2019

Voorlopig ontwerp Park Daalhuizen April 2020

Brief Wethouder M. Budel aan bestuur betreffende de bomenkap 

Brief College van B&W met betrekking tot gewijzigde planning uitvoering Parkontwerp